Data publikacji: 25 października 2018

W związku z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zamieszczamy na naszej stronie internetowej Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez zrzeszone spółdzielnie mieszkaniowe.

Kodeks przekazuje zbiór zasad  postępowania  w zakresie  ochrony  danych osobowych w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy RODO.

Kodeks w załączeniu.

Projekt i Wykonanie ZIS