Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „USŁUGA DOM” w Elblągu  powołana została 26.03.1994 r. na czas nieokreślony.

Pierwszą lokalizacją Spółdzielni był lokal przy ul. Daszyńskiego 20. Od 1999 roku siedziba Spółdzielni została przeniesiona do centrum miasta na ul. Nitschmanna 24-26-28 L do pasażu handlowego, który został wybudowany przez Spółdzielnię w 1998 roku.

Przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa elbląskiego i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 13 budynków mieszkalnych w tym 8 budynków w Elblągu, 4 budynki w Krynicy Morskiej oraz 1 budynek w Jantarze. Ogółem liczba lokali mieszkalnych wynosi 573 szt. w tym w Elblągu jest 328 lokali mieszkalnych, w Krynicy Morskiej 215 lokali mieszkalnych i w Jantarze 30 lokali mieszkalnych.

W swoich zasobach Spółdzielnia posiada 77 lokali użytkowych, z czego 70 lokali znajduje się w Elblągu a 7 lokali jest w budynkach położonych w Krynicy Morskiej.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, który sprawuje kontrolę nad realizacją statutowych postanowień między innymi takich jak:

  • zarządzanie nieruchomościami,
  • nabywanie terenów i budowa nowych lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • itp. 

Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępców, którzy reprezentują Spółdzielnię na zewnątrz.

Skład Zarządu:

Stanisława RosochaPrezes Zarządu
Krzysztof Gorzelańczyk Członek Zarządu
Roman MakutonowiczZ-ca Prezesa Społeczny Członek Zarządu

Nad prawidłową pracą Zarządu czuwa Rada Nadzorcza w osobach:

Wojciech SieradzkiPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Eugeniusz BrodziukSekretarz Rady Nadzorczej
Bogumiła BełzaCzłonek Rady Nadzorczej
Romuald MickiewiczCzłonek Rady Nadzorczej

W dalszym ciągu  Spółdzielnia się rozwija i planuje budowę  nowych  budynków na terenie miasta Elbląga jak i na terenie Mierzei Wiślanej.

Projekt i Wykonanie ZIS