Przedstawiamy państwu ogólne rozdziały naszego statutu. Cały plik do pobrania znajduje się na samym dole strony.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni  w dniu 28.06.2016 r..

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI.

A.WARUNKI PRZYJĘCIA NA CZŁONKA, TRYB POSTĘPOWANIA

    B. PRAWA CZŁONKÓW

    C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

    D. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELCZE

    E. WPISOWE, UDZIAŁY.

III USTANIE CZŁONKOSTWA.

IV ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW.

V WKŁAD BUDOWLANY.

VI TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI.

A. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALI

    B. SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO LUB GARAŻU ORAZ MIEJSCA

        POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM

    C. ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALU

VII PRZENOSZENIE WŁASNOŚĆ LOKALU.

A. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU DO KTÓREGO CZŁONKOWI PRZYSŁUGUJE

        SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UŻYTKOWEGO

        W TYM GARAŻU.

    B. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI ZAJMOWANEGO PRZEZ NAJEMCĘ LOKALU UŻYTKOWEGO,

        GARAŻU.

VIII ZAMINA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

IX OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALU.

X ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE NAPRAW

   WEWNĄTRZ LOKALI I ZASADY ROZLICZEŃ Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

   LOKALI.

XI WYGAŚNIĘCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU.

XII ROZLICZENIE Z TYTUŁU UDZIAŁÓW, WKŁADÓW I RÓWNOWARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU.

XIII GARAŻE.

XIV NAJEM LOKALI.

XV ORGANY SPÓŁDZIELNI.

A. WALNE ZGROMADZENIE

   B.  RADA NADZORCZA

   C. ZARZĄD

    D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

XVI GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI.

XVII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

Projekt i Wykonanie ZIS